Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Zyskaj na zmienności kursów walut

mBank uruchomił pierwsze krótkoterminowe lokaty strukturyzowane z cyklu lokat opartych na walucie EUR i USD. Klienci sami dokonują wyboru, czy kurs walut wzrośnie, spadnie czy ustabilizuje się.

Od 6 do 12 marca br. trwa subskrypcja na 2-miesięczne LOKATY strukturyzowane oparte o kurs EUR/PLN. Lokaty dają możliwość zarabiania na zmianach kursu walutowego.

W ramach subskrypcji oferowane są trzy warianty lokat, zakładające zysk w przypadku spadku, wzrostu lub stabilizacji kursu EUR/PLN:

  • Lokata Strefa Wzrostu EUR – zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP podczas 39 dni roboczych w okresie 16.03.2009 – 11.05.2009. Oprocentowanie maksymalne naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN będzie o co najmniej 0,05 PLN wyższy od kursu z dnia otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia 05.03.2009 wartość maksymalnego oprocentowania wyniosłaby 7,85%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 13.03.2009 i będzie nie niższa niż 6,75%.
  • Lokata Strefa Spadku EUR – zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP podczas 39 dni roboczych w okresie 16.03.2009 – 11.05.2009. Oprocentowanie maksymalne naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN będzie o co najmniej 0,05 PLN niższy od kursu z dnia otwarcia lokaty. Według danych rynkowych z dnia 05.03.2009 wysokość oprocentowania wyniosłaby 5,70%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 13.03.2009 i będzie nie niższa niż 4,90%.
  • Lokata Strefa Stabilizacji EUR adresowana jest do osób przewidujących ustabilizowanie się kursu EUR/PLN i ograniczenie jego wahań do przedziału +/- 10 groszy. Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP podczas 40 dni roboczych w okresie 13.03.2009 – 11.05.2009. Oprocentowanie maksymalne w wysokości 9,3% w skali roku, naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs EUR/PLN znajdzie się w przedziale +/- 10 groszy od kursu z dnia startu lokaty w dniu 13.03.2009 r.  Inwestowanie w lokaty strukturyzowane w mBanku jest bardzo proste – wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i wejść do zakładki „lokaty strukturyzowane”, dostępnej na pierwszej stronie po zalogowaniu. Nie trzeba dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie lokaty strukturyzowanej w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Oferta jest przeznaczona dla każdego Klienta – minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 PLN – a powierzony kapitał jest gwarantowany w 100%.

Zapisy na lokatę strukturyzowaną realizowane są w okresach subskrypcyjnych ustalanych przez mBank w zależności od panujących warunków na rynkach kapitałowych. Skutkuje to blokadą środków na rachunku, z którego złożony został zapis subskrypcyjny. Takie rozwiązanie sprawia, iż w okresie subskrypcji środki przeznaczone na tę lokatę są oprocentowane na rachunku, z którego złożony został zapis. W trakcie trwania subskrypcji istnieje możliwość wycofania zapisu na lokatę bez ponoszenia żadnych kosztów. W przypadku wycofania lokaty przed terminem jej zakończenia Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej za zerwanie lokaty, której wartość podawana jest każdorazowo w zasadach danej lokaty strukturyzowanej.

Lokaty strukturyzowane to kolejne rozwiązanie mBanku, które umożliwia dywersyfikację portfela z aktywami. Lokaty strukturyzowane dają możliwość zarabiania polskim inwestorom na akcjach spółek notowanych nawet na odległych kontynentach, zagranicznych indeksach, towarach czy surowcach bez ponoszenia kosztów inwestycji, a przy jednoczesnej pełnej ochronie kapitału.

Dodaj komentarz:

    mBank

    mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBank zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.

    Sprawdź ofertę mBanku!

Inteligo