Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Zmiana oprocentowania w mBanku

Od 1 kwietnia br. zostanie zmienione oprocentowanie  rachunków, lokat oraz wybranych produktów kredytowych w mBanku.

W ofercie mBanku od 3 kwietnia br. pojawi się 4-miesięczna mLOKATA oprocentowana na poziomie 5,6%. Dodatkowo oprocentowanie 2-miesięcznej mLOKATY zostanie podwyższone z 4% do 5,45%. mLOKATA, o stałym oprocentowaniu, to rozwiązanie dla Klientów, którzy pragną oszczędzać z gwarancją otrzymania określonej kwoty odsetek.

Zmiana oprocentowania części rachunków oszczędnościowych i lokat związana jest z obniżką poziomu stóp procentowych NBP oraz spadkiem stawek rynkowych WIBID/WIBOR oraz LIBOR.

Aktualne oprocentowanie wynosi:

  • eMAX plus do 49 999 – 4,15%
  • eMAX plus od 50 000 – 4,70%
  • eMAX – 1% (bez zmian)
  • eMAX USD – 0,45% (bez zmian)
  • eMAX EUR – 1,60% (bez zmian)
  • eMAX GBP – 1,35% (bez zmian)
  • eMAX CHF – 0,15% (bez zmian)
  • mIKE -   3,65%
  • mLOKATY:
    • 2-miesięcznej - 5,45% (z 4%) od 3 kwietnia
    • 3-miesięcznej - 3,65%
    • 4-miesięcznej - 5,6%  od 3 kwietnia
    • 6-miesięcznej - 3,80%
    • 9-miesiecznej - 3,85%
    • 12 miesięcznej - 5,75% (z 5,60%)

Oprocentowanie na rachunkach biznesowych wynosi:

  • mBIZNES  max  - 1% (bez zmian)
  • mBIZNES plus do 49 999 PLN – 4,15%
  • mBIZNES plus od 50 000 PLN – 4,70%

Dodatkowo oprocentowanie kart kredytowych zostanie obniżone z 22% na 21%. Zmiana dotyczy kart:

  • wpKarta Visa Classic
  • mBank Euro<26
  • Visa Radość Życia
  • Visa Orange mBank

Zmianie ulega również oprocentowanie salda debetowego na rachunkach Klientów indywidualnych oraz na rachunkach mBIZNES z 22% na 21%

Wszystkim Klientom poszukującym korzystnych ofert lokowania oszczędności przypominamy, że do 8 kwietnia br. trwają zapisy na lokatę strukturyzowaną Platinum, której maksymalny zysk może wynieść 19,95%

Dodatkowo do 15 kwietnia br. za polecanie mBanku Klienci mogą zyskać atrakcyjne oprocentowanie na 3-miesiecznej mLOKACIE rekomendacyjnej. Promocyjną lokatę, którą należy założyć do 15 lipca br., może otworzyć zarówno osoba polecająca, jak i nowy Klient mBanku. Wysokość oprocentowania lokaty jest zgodne z aktualną Tabelą Oprocentowania, obecnie wynosi 6,25% w skali roku. Promocja przeznaczona jest dla osób, które posiadają rachunek eKONTO, eMAX lub eMAX plus w mBanku.

Aktualne zestawienie stawek oprocentowania dostępne jest na stronach serwisu mBanku.

Dodaj komentarz:

    mBank

    mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBank zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.

    Sprawdź ofertę mBanku!

Inteligo