Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Stabilny zysk z mBankiem

mBank uruchomił kolejną subskrypcję na lokaty strukturyzowane, tym razem opartą na kursie USD/PLN.

Lokata Stabilny Zysk umożliwia osiągnięcie wysokich zysków wraz ze stabilizacją kursu dolara do złotówki. Zapisy na subskrypcję 3-miesięcznej lokaty strukturyzowanej Stabilny Zysk potrwają do 10 lutego br.

Tym razem Klienci mBanku mają możliwość uzyskania dużych profitów przy założeniu, że w krótkim okresie czasu kurs dolara do złotówki będzie stabilizował się a amplituda wahań będzie niewielka.

Od grudnia 2008 r. obserwujemy znaczne osłabienie polskiego złotego względem głównych światowych walut: euro i dolara. Wiele wskazuje jednak na to, że jest to zjawisko przejściowe i złoty zacznie się umacniać – mówi Monika Chwiedziewicz, odpowiedzialna za produkty strukturyzowane w mBanku. Dodatkowo zmienność kursu USD/PLN zaczyna spadać. Historyczna zmienność 3 – miesięczna, która 22 grudnia 2008 r. kształtowała się na rekordowym poziomie 39,6%, miesiąc później, w styczniu 2009 r. wynosiła już 29%. Coraz bardziej prawdopodobnym staje się zatem scenariusz, iż kurs walutowy będzie dążył do stabilizacji - dodaje Chwiedziewicz.

Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się kursu USD/PLN na fixingu NBP podczas 62 dni roboczych w okresie od 11.02.2009 do 11.05.2009. Oprocentowanie maksymalne lokaty Stabilny Zysk naliczane jest za każdy dzień roboczy, w którym kurs USD/PLN znajduje się w określonym przedziale: +/- 0,13 PLN względem kursu z dnia startu lokaty. Jeżeli w trakcie trwania lokaty wystąpią dni, w których kurs USD/PLN znajdzie się poza określonym przedziałem, wówczas za te dni nie będzie naliczone oprocentowanie. Według danych rynkowych z dnia 02.02.2009 r. maksymalne oprocentowanie lokaty wynosiłoby 11% w skali roku.

Formuła naliczania i wypłacanie odsetek od lokaty umieszczona jest w serwisie mBanku.

Inwestowanie w lokaty strukturyzowane w mBanku jest bardzo proste – wystarczy zalogować się do systemu transakcyjnego i wejść do zakładki „lokaty strukturyzowane” dostępnej na pierwszej stronie po zalogowaniu. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych formalności. Otwarcie lokaty strukturyzowanej w mBanku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat ani prowizji. Bezpłatne jest także zarządzanie lokatą. Produkt ten jest przeznaczony dla każdego Klienta – minimalna kwota wpłaty wynosi 1 000 PLN.

Główną zaletą tego produktu jest 100% ochrona zainwestowanego kapitału na zakończenie trwania inwestycji – Klient nie ponosi ryzyka nominalnej straty oraz ma szansę na nieograniczony zysk.

Lokata strukturyzowana to alternatywa do tradycyjnych lokat bankowych oraz inwestowania w fundusze inwestycyjne czy bezpośrednio na giełdzie. Łączy w sobie cechy standardowej lokaty bankowej (określony czas inwestycji, ochrona powierzonego kapitału) oraz inwestycji na rynku kapitałowym (możliwość uzyskania dodatkowego zysku z części opcyjnej).

Dodaj komentarz:

    mBank

    mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBank zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.

    Sprawdź ofertę mBanku!

Inteligo