Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Nowe warunki dla Klientów z kredytem hipotecznym w tzw. starym portfelu

Wszystkim Klientom, posiadającym kredyt hipoteczny udzielony na warunkach sprzed 1 września 2006 roku, mBank proponuje przejście na nowe warunki wyliczania oprocentowania.

Zgodnie z zapisami w umowach kredytu hipotecznego, które były zawierane przed 1 września 2006 r., oprocentowanie uzależnione jest od decyzji Prezesa Zarządu BRE Banku SA. Decyzje te podejmowane są w oparciu o szerokie analizy rynku makroekonomicznego, z dbałością o stabilną pozycję banku i bezpieczeństwo powierzonych przez Klientów finansów. O oprocentowaniu decyduje nie tylko LIBOR, ale także koszt pieniądza na rynku bankowym, który znacznie wzrósł. Obecna sytuacja nie pozwala na podjęcie decyzji o zmianie oprocentowania w dotychczasowej formule i dlatego proponujemy Klientom przejście na nowe warunki.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że na wysokość rat istotny wpływ ma zmiana kursu waluty. Jako przykład można wziąć wysokość rat dla kredytu w „starym portfelu” w październiku 2007 r. i 2008 r., zakładając, że Klient zaciągnął kredyt we frankach szwajcarskich w wysokości 250 tys. zł, na 30 lat. Oprocentowanie kredytu w tym czasie nie uległo zmianie i wynosiło 3,95%. W październiku 2007 r. kurs fanka wynosił 2,236 zł, a rata 1094,28 zł; rok później kurs franka wynosił 2,4547 – a rata wzrosła do 1201,30 zł.

Dlatego wszystkim Klientom, posiadającym kredyty hipoteczne w „starym portfelu”, mBank proponuje przejście na oprocentowanie wyliczane na podstawie stałej marży oraz stawki referencyjnej LIBOR lub WIBOR. Nowe warunki są jasne i przejrzyste, określają oprocentowanie w oparciu o obiektywne wskaźniki, do których Klienci mają bezpośredni dostęp.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek hipotecznych w ramach mPLANU hipotecznego na nowych warunkach, obowiązujących od 1 września 2006 r., wyznaczane jest w oparciu o:

 • stawkę referencyjną WIBOR 3M + marża stała banku w całym okresie kredytowania dla kredytów złotowych;
 • stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF + marża stała w całym okresie kredytowania;
 • LIBOR 1M dla EURO + marża stała w całym okresie kredytowania;
 • LIBOR 1M dla USD + marża stała w całym okresie kredytowania;
 • LIBOR 1M dla GBP + marża stała w całym okresie kredytowania.

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany stawki referencyjnej o 0,1 p. p. Porównanie wartości stawek odbywa się raz w miesiącu.

Do tej pory mBank sukcesywnie proponował przejście na nowe warunki kolejnym grupom Klientów i przygotowywał oferty dla zainteresowanych, którzy zgłaszali się samodzielnie. Teraz swoją ofertę skieruje do wszystkich, którzy posiadają mPLAN hipoteczny w „starym portfelu”.

Każdy Klient mBanku otrzyma indywidualną propozycję stałej marży. Warunki, które zaproponujemy zostały przygotowane między innymi w oparciu o kwotę kredytu, aktualne oprocentowanie oraz dotychczasową relację Klienta z mBankiem. Choć dziś marże nie są takie, jak we wrześniu 2006 r., mBank zaproponuje Klientom najlepsze przedziały marż spośród obecnie oferowanych.

We czwartek, 22 stycznia br. w serwisie transakcyjnym zostaną umieszczone komunikaty dla Klientów, a następnie propozycje zostaną przesłane pocztą. Aby skorzystać z oferty, wystarczy skontaktować się z Operatorem mLinii. Jeżeli Klient nie wyrazi chęci zmiany sposobu naliczania oprocentowania w czasie akcji, będzie mógł złożyć stosowną dyspozycję w późniejszym terminie.

Po kontakcie Klienta z mLinią bank przygotuje aneks do umowy kredytowej. Rata według nowych warunków będzie naliczana po otrzymaniu przez bank podpisanego aneksu, od kolejnego miesiąca poczynając. mBank zwalnia z opłat za aneks do umowy kredytu hipotecznego wszystkie osoby, które skorzystają z powyżej oferty.

Dodaj komentarz:

  mBank

  mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBank zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.

  Sprawdź ofertę mBanku!

Inteligo