Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Niezapomniane podróże z SFI

mBank rozszerza ofertę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych o kolejne fundusze. Ponadto za nabycie jednostek funduszy zarządzanych przez BPH TFI S.A. można otrzymać atrakcyjne nagrody.

Na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku, dostępny jest kolejny subfundusz zarządzany przez BPH TFI S.A.

BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców to kolejny subfundusz zarządzany przez BPH TFI S.A., wyodrębniony w ramach BPH FIO Parasolowy. Stosuje on politykę aktywnej alokacji aktywów – dostosowuje udział instrumentów związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym, a także poszczególnymi podsektorami, np. metali szlachetnych czy surowców energetycznych, do aktualnej oceny zarządzającego odnośnie potencjału wzrostu danego sektora w horyzoncie średnioterminowym. Subfundusz wchodzi w skład funduszu parasolowego, w którym zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy poszczególnymi subfunduszami są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Podatek w wysokości 19%, płacony będzie dopiero przy odkupieniu jednostek. Minimalna kwota pierwszej wpłaty do subfunduszu to 1000 PLN, każda następna 100 PLN.

Dla mKlientów przygotowano specjalny konkurs “Niezapomniane podróże z BPH TFI”, z wyjątkowymi nagrodami. Aby wziąć udział w akcji, należy do 31 marca br. złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa jednego z subfunduszy, wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, zarządzanego przez BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

 • BPH Obligacji 1,
 • BPH Obligacji 2,
 • BPH Stabilnego Wzrostu,
 • BPH Aktywnego Zarządzania,
 • BPH Akcji,
 • BPH Skarbowy,
 • BPH Obligacji Europy Wschodzącej,
 • BPH Akcji Dynamicznych Spółek,
 • BPH Akcji Europy Wschodzącej,
 • BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej,
 • BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców.

Udział w konkursie biorą wszyscy Klienci, którzy zainwestują kwotę co najmniej 10 000 PLN  i nie dokonają odkupienia zainwestowanych środków do 30 kwietnia br. włącznie. Wygrywają osoby, które zgromadzą największe aktywa w subfunduszach. Nagrody główne stanowią vouchery turystyczne biura podróży ITAKA oraz torby podróżne. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej mBanku.

Z usług Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku korzysta już 430 tys. osób. Obecnie poprzez platformę SFI można nabyć przeszło 200 różnego rodzaju funduszy, a oferta jest stale rozszerzana.

Inwestowanie w fundusze poprzez platformę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych to prosty i wygodny sposób na zarządzanie swoimi oszczędnościami. W ofercie mBanku Klient znajdzie propozycje wielu Towarzystw i fundusze należące do różnych kategorii. Dodatkowo wszystkie operacje wykonywane są w jednym miejscu – z rachunku osobistego eKONTO. Klient ma dostęp do informacji o swoich inwestycjach, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, na stronach mBanku i przez mLinię – bez granic w czasie i przestrzeni.

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

 • No related posts
  mBank

  mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBank zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.

  Sprawdź ofertę mBanku!

Inteligo