Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Kolejne fundusze w SFI mBanku

mBank rozszerzył ofertę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych o kolejne fundusze zarządzane przez PKO TFI SA – tym samym w sumie oferuje Klientom dostęp do aż 218 krajowych i zagranicznych Funduszy Inwestycyjnych.

Od 20 kwietnia  br. na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku, dostępne są kolejne fundusze zarządzany przez PKO TFI SA:

 • PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa
 • PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek
 • PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji
 • Fundusz Parasolowy SFIO, w skład którego wchodzą następujące subfundusze:
  • PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Akcji Plus
  • PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Zrównoważony Plus
  • PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
  • PKO/CREDIT SUISSE Subfundusz Papierów Dłużnych Plus

Zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy poszczególnymi subfunduszami są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Podatek w wysokości 19%, płacony będzie dopiero przy odkupieniu jednostek. Minimalna kwota wpłaty do funduszy to 100 PLN.

Z usług Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku korzysta już 440 tys. osób. Obecnie poprzez platformę można nabyć 218 funduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej a oferta jest stale rozszerzana.

PKO TFI S.A. to towarzystwo założone przez PKO Bank Polski i Credit Suisse w 1996 r. Towarzystwo oferuje szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych poszukujących efektywnego zarządzania pieniędzmi. Funduszami zarządza Credit Suisse Asset Management (Polska) SA – wiodąca w skali światowej firma zarządzająca aktywami.

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych to wygodne oraz efektywne narzędzie pozwalające lokować środki pieniężne w fundusze inwestycyjne. Poprzez połączenie usługi inwestycyjnej z rachunkiem eKONTO, osoby korzystające z Supermarketu mają stały dostęp do systemu transakcyjnego i mogą w dowolnej chwili bezpłatnie dokonać zlecenia nabycia, konwersji lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Dodaj komentarz:

  mBank

  mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBank zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.

  Sprawdź ofertę mBanku!

Inteligo